Είστε εδώ

«Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 167-168