Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χρονικά. Ένα εξάμηνο», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 167