Είστε εδώ

«Λάβαμε τα ακόλουθα βιβλία – περιοδικά», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 168