Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χρονικά. Μακεδονικές μορφές που ξεχάστηκαν», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 167