Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Τα βιβλία. Γ. Μυλωνογιάννη - Προς το φως. Ποιήματα», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 166-167