Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Τα βιβλία. Τάκη Τσιάκου - Σβησμένοι αντίλαλοι. Ποιήματα», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 166