Είστε εδώ

Ζλατάνου Έλλη, «Χωρίς αγάπη», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 165-166