Είστε εδώ

Πετρίδης Μιχαήλ Γ., «Τρίρυθμο», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 164