Είστε εδώ

Δρακοπούλου Ολυμπία Α., «Σχεδιάσματα», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 163