Είστε εδώ

Χρυσικού Τασούλα, «Πεζό τραγούδι», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 162