Είστε εδώ

Βλαστός Πέτρος, «Κριτική μελέτη. Ο Ρωμανός ο Μελωδός», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 147-151