Είστε εδώ

Μπήτος Ιωάννης, «Μακεδονικές μορφές που ξεχάστηκαν. Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 151-154