Είστε εδώ

Στογιαννίδης Γιώργος Ξ., «Αναμνηστικό», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 146