Είστε εδώ

Φιλύρας Ρώμος, «Προορισμός», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 146