Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Γύρω μας κι εντός μας», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 145