Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χρονικά. Τα πενηντάχρονα του Παλαμά - μια παράλειψη», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 142