Είστε εδώ

Δημητριάδης Κ., «Σκιές και φώτα», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 132