Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ρομάντζο. Η φεγγαροντυμένη», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 133-137