Είστε εδώ

Μητσίτσιος Ν., «Χαμένη αγάπη», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 131