Είστε εδώ

Αηδονόπουλος Γιάννης, «Μικρά σχεδιάσματα», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 126