Είστε εδώ

Ξενοφών Βίκτωρ, «Ιδαμή», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 126