Είστε εδώ

Μαρινάκης Κώστας, «Ειδωλολάτρες», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 123