Είστε εδώ

Φιλιππόπουλος Γιώργος, «Διήγημα. Στερνή αγάπη», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 121-123