Είστε εδώ

Ρητορίδης Θαλής, «Αυγή», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 124-125