Είστε εδώ

Μήλιος Σωτήρης, «Εικόνα», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 120