Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Περνά η αγάπη», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 120