Είστε εδώ

Δανόπουλος Περίανδρος, «Χωρίς τίτλο», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 119