Είστε εδώ

«#», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. (έσω οπισθόφυλλο)