Είστε εδώ

Ζωγραφάκης Γιώργος Κ., «Παράρτημα. Βιβλιογραφία της νεοελληνικής λογοτεχνίας», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 71-72