Είστε εδώ

Σεγκουλίτης Σπ., «Mecum vivere», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 58