Είστε εδώ

Σκούρας Φώτιος, «Η σχιζοφρένεια του Καβάφη», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 54-58