Είστε εδώ

Χασάπης Στέργιος, «Πίσω από το δάχτυλο», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 59-60