Είστε εδώ

Μήλιος Σωτήρης, «Περνούν οι αλήτες», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 50