Είστε εδώ

Μπήτος Ιωάννης, «Μικρή συμβολή στη μακεδονική λογοτεχνία», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 43-50