Είστε εδώ

Ρέγκος Πολύκλειτος, «Τα εκκλησάκια της Βέροιας», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 52-53