Είστε εδώ

Τζούρος Ν., «Τσιγγάνα», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 42