Είστε εδώ

Σουλτάνης Ευάγγελος, «Το τραγούδι της αγάπης», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 41-42