Είστε εδώ

Αδάμ Τασία, «Εστιάς», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 40