Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Ρούλα, «Διήγημα. Τα κορίτσια», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. 37-40