Είστε εδώ

«Κυκλοφορεί: Ηρακλή Μάλλωση, Σπασμένα βιολιά», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. (έσω οπισθόφυλλο)