Είστε εδώ

«Προσεχώς Νέα Τέχνη», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. (έσω οπισθόφυλλο)