Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Ρούλα, «Ανησυχίες», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. 248