Είστε εδώ

Σαρκοπούλου Δόμνα, «Στο νησί της Καλυψώς», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. 247