Είστε εδώ

Δανόπουλος Περίανδρος, «Χριστούγεννα», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. 249