Είστε εδώ

«Γιάννης Καμπύσης», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. 245-247