Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ο Ερωτόκριτος του Κορνάρου και η ελληνική ποίηση», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. 231-238