Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Ρωμάντζο», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. 230