Είστε εδώ

Δικταίος Άρης, «Μοναξιά», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. 238