Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Παραθύρια», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. 229