Είστε εδώ

«Λάβαμε τα ακόλουθα βιβλία – περιοδικά», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. (έσω οπισθόφυλλο)